Faktuelle oplysninger

Antal elever

Oplysninger om skolens klasser mv. findes her:  Skolens elevtal

Karaktergennemsnit

Vindinge Skole er en 7-årig grundskole med børnehaveklasse, hvor der ikke gives karakterer.