Skolebestyrelsens principper  
    Princip - Åben skole  
    Princip - SFO  
    Princip - Antimoppestrategi  
    Princip - hjemmearbejde  
    Princip - skemalægning  
    Princip - teamstruktur  
    Princip - timefordeling  
    Princip - udlevering af materialer  
    Princip - vikardækning  
    Princip - kommunikation  
   

Princip om Skole/hjem samarbejdet