SFO Vindinge

Velkommen

Er under udarbejdelse.

Præsentation af SFO Vindinge

Det pædagogiske arbejde i SFO Vindinge tager udgangspunkt i følgende rammer:
· Kontaktpædagogen samarbejder med de respektive lærere om det sociale miljø i hver klasse.
· Pædagogens arbejde i klassen er primært at optimere undervisningsmiljøet så hver enkelt barn har et godt læringsmiljø.

Praktikstedsbeskrivelse

Download

Pædagogik og værdier

Download

Velkommen

Kontaktpædagoger

De fleste pædagoger er kontaktpædagoger for en eller to klasser. De er blandt andet uddannede i at observere og kritisk vurdere ,om dit barn udvikler sig sundt og stabilt.

Kontaktpædagogen er den person, der ved mest om netop dit barn. Det er den person, som du kan få gode råd af i forhold til dit barns opdragelse, trivsel og udvikling. Kontaktpædagogen har et godt kendskab til dit barns trivsel i SFO’en blandt andet ved at interviewe dit barn én gang årligt og ved at lave aktiviteter sammen med dit barn, samt observere dit barn sammen med andre børn.

Desuden kender kontaktpædagogen dit barn i undervisningssammenhænge, da han/hun samarbejder med dit barns lærer og flere gange ugentligt deltager i undervisningen, bevægelsesbånd og i USU- timer. Kontaktpædagogen deltager i klassens forældremøder og én gang årligt i skole-hjem-samtalen.

Du er altid velkommen til at aftale en snak med dit barns kontaktpædagog vedr. dit barns trivsel samt om mere personlige udfordringer, du har i opdragelsesøjemed. Du kan som forælder forvente, at vi tager kontakt til dig, såfremt vi har brug for en snak om dit barn.
Enkelte pædagoger er også kontaktpædagog for børn i andre klasser, da barn og forældre har ønsket det.